Aktualności

 • TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

  TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

  W preambule do ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw ustawodawca wskazał na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz poprawy ich położenia. Obchody mają zwrócić uwagę zwłaszcza na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne udzielane w ciągu „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w różnych lokalizacjach, w tym w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych oraz organizacji pozarządowych.

  W dniach od 21 do 28 lutego 2020 roku osoby pokrzywdzone przestępstwem będą miały możliwość skorzystania z bezpłatnych porad i informacji udzielanych w budynku Sądu Rejonowego w Człuchowie przy ul. Szczecińskiej 1.

  Dyżur w tych dniach będą pełnili kuratorzy sądowi oraz  asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Człuchowie.

  • w dniu 21 i 24 lutego 2020 r. dyżur będzie pełniła Pani Agnieszka Przytarska - Asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Człuchowie – gabinet nr 2.6, w godzinach od 12:00 do 14:00;
  • w dniu 25 lutego 2020 r. dyżur będzie pełnił Pan Wojciech Mroziewicz - Kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Człuchowie – gabinet nr 2.22, w godzinach od 12:00 do 14:00;
  • w dniu 26 lutego 2020 r. dyżur będzie pełniła Pani Anna Jelińska - Kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Człuchowie – gabinet nr 2.8, w godzinach od 12:00 do 14:00;
  • w dniu 27 lutego 2020 r. dyżur będzie pełniła Pani Grażyna Tubaja - Kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Człuchowie – gabinet nr 2.22, w godzinach od 12:00 do 14:00;
  • w dniu 28 lutego 2020 r. dyżur będzie pełniła Pani Małgorzata Kita - Kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Człuchowie – gabinet nr 2.1, w godzinach od 12:00 do 14:00;

   

  Dalszego wsparcia osobom pokrzywdzonym udzielają podmioty, które świadczą w 2020 roku pomoc finansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

  Lista organizacji dostępna jest pod adresem: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl.

   

  Czytajwięcejo: TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
 • Zarządzenie w sprawie dni wolnych od pracy w roku 2020

  Zarządzenie
  Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie
  z dnia 13 stycznia 2020 r.
  w sprawie ustalenia dni 14 sierpnia 2020 r. i 24 grudnia 2020 r. wolnymi od pracy
  w Sądzie Rejonowym w Człuchowie

  §1

  1. Na podstawie art. 22§1 pkt. 1 lit. b i art. 31a§1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.), w związku z § 39 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. — Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1141) oraz zgodnie z art. 130§2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), zarządzamy:

  1)      dzień 14 sierpnia 2020 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Człuchowie w zamian za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020r. (sobota),

  2)   dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Człuchowie w zamian za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020r. (sobota).

  Czytajwięcejo: Zarządzenie w sprawie dni wolnych od pracy w roku 2020
Ostatnio dodane artykuły

Najczęściej czytane