Zakres Terytorialny Sądu

Właściwość miejscowa Sądu Rejonowego w Człuchowie obejmuje następujące jednostki podziału terytorialnego:


1. Gmina Miejska Człuchów
2. Gmina Człuchów,
3. Gmina Czarne,
4. Gmina Debrzno,
5. Gmina Konarzyny,
6. Gmina Przechlewo,
7. Gmina Rzeczenica.


Właściwość miejscowa Sądu Rejonowego w Człuchowie – Sądu Pracy obejmuje wyżej wskazane jednostki samorządu terytorialnego, ponadto gminy, dla których właściwym miejscowo jest Sąd Rejonowy w Chojnicach, Sąd Rejonowy w Bytowie i Sąd Rejonowy w Miastku.