Elektroniczna skrzynka podawcza

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA SĄDU REJONOWEGO W CZŁUCHOWIE

Od 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej zobowiązane są przyjmować dokumenty w postaci elektronicznej. W celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP, na której jest m.in. umieszczona

=> Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sądu Rejonowego w Człuchowie

Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu oraz zainteresowany "wizytą w urzędzie on-line". Korzystanie z niej możliwe jest tylko dla posiadaczy konta użytkownika na platformie ePUAP. Założenie takiego konta jest bezpłatne.
Aby przesłać dokumenty drogą elektroniczną obywatel musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Kwestie dotyczące tego podpisu regulowane są ustawą o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001, Nr 130 poz. 1450), której realizacja pozostaje w kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dostarczanie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Człuchowie:
1. przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
2. dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Sądu do sekretariatu Prezesa Sądu pokuj nr 116 przy ul. Szczecińskiej 1 w Człuchowie, na następujących nośnikach danych:
a) dyskietka 1,44 MB (3,5'),
b) pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,
c) płyta CD-RW.
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu:
1) dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym,
2) akceptowalne formaty załączników, to:
a) DOC, RTF,
b) XLS,
c) CSV,
d) TXT,
e) GIF, TIF, BMP, JPG,
f) PDF,
g) ZIP.

3. wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.
4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone


Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Człuchowie dotyczy wyłącznie składania pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, a nie dotyczy pism procesowych, w tym pozwów, wniosków, środków odwoławczych i wszelkich oświadczeń, składanych poza systemem teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.

Rejestr zmian dla: Elektroniczna skrzynka podawcza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-03
Publikacja w dniu:
2019-01-03
Opis zmiany:
b/d