Konta bankowe

Dochody budżetowe

Rachunek dochodów budżetowych sądu, na który należy uiszczać należności w sprawach cywilnych i karnych w szczególności:

- opłaty i wpisy sądowe

- koszty i grzywny sądowe

BANK   NBP O/O Gdańsk
Nr   76 1010 1140 0180 1822 3100 0000

 

Zaliczki na koszty postępowania (sumy na zlecenie)


Rachunek pomocniczy zaliczki sądowe (zaliczki na koszty opinii biegłych, świadków, tłumaczy w postępowaniu sądowym oraz zaliczki na koszty ogłoszeń prasowych i opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym)


BANK   Bank Gospodarstwa Krajowego O/ Gdańsk
Nr   68 1130 1121 0006 5584 1920 0003

 

 Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Rachunek bankowy - fundusz pomocy postpenitencjarnej do uiszczania nawiązek i świadczeń pieniężnych


BANK   Bank Gospodarstwa Krajowego O/ Gdańsk
Nr  41 1130 1121 0006 5584 1920 0004

 

Sumy depozytowe


Numery rachunków sum depozytowych (wadia, ceny nabycia, kaucje, zabezpieczenia majątkowe):

 

BANK    Bank Gospodarstwa Krajowego O/ Gdańsk

 

 

PLN    13 11301017 0021 1000 9290 0004

 

USD   83 11301017 0021 1000 9290 0005

 

EUR   67 11301017 0021 1000 9290 0002

 

CHF   94 11301017 0021 1000 9290 0001

 

GBP   40 11301017 0021 1000 9290 0003

 

Przy dokonywaniu wpłaty należy podać sygnaturę sprawy.

 

Ponadto informujemy , że zgodnie z zapisem art. 83a Ustawy o finansach publicznych, od 01.01.2015r. sumy depozytowe podlegają konsolidacji Ministra Finansów. W związku z tą zmianą, wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych  NIE BĘDĄ REALIZOWANE  W KASIE SĄDU.
Od 01.01.2015r. wpłaty i wypłaty sum depozytowych należy realizować wyłącznie poprzez ww. rachunki bankowe.

 

 

 

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-20
Publikacja w dniu:
2017-06-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-20
Publikacja w dniu:
2017-06-20
Opis zmiany:
b/d