Ułatwienia w komunikacji

 

Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo

trudności w komunikowaniu się

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz.1243), Sąd Rejonowy w Człuchowie udostępnia osobom uprawnionym usługi pozwalające na komunikowanie się.

Osoby uprawnione mogą korzystać z nw. rozwiązań umożliwiających kontakt z Sądem Rejonowym w Człuchowie:
a) korzystanie z poczty elektronicznej: formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej, adresy e-mail do sekretariatów wydziałów i innych komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Człuchowie znajdują się w zakładce struktura organizacyjna,
b) połączenia głosowe/przesyłanie faksów: numery kontaktowe do sekretariatów wydziałów i innych komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Człuchowie znajdują się w zakładce struktura organizacyjna,
c) strona internetowa spełniająca standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych http://czluchow.sr.gov.pl

 

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego w- terminie 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem przy pomocy pracownika sekretariatu wydziału lub wykorzystując dostępny środek komunikacji.