Zarządzenie w sprawie dni wolnych od pracy w roku 2020

Zarządzenie
Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie
z dnia 13 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia dni 14 sierpnia 2020 r. i 24 grudnia 2020 r. wolnymi od pracy
w Sądzie Rejonowym w Człuchowie

§1

1. Na podstawie art. 22§1 pkt. 1 lit. b i art. 31a§1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.), w związku z § 39 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. — Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1141) oraz zgodnie z art. 130§2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), zarządzamy:

1)      dzień 14 sierpnia 2020 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Człuchowie w zamian za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020r. (sobota),

2)   dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Człuchowie w zamian za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020r. (sobota).

 

Pełna treść zarządzenia

Rejestr zmian dla: Zarządzenie w sprawie dni wolnych od pracy w roku 2020

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-21
Publikacja w dniu:
2020-01-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-21
Publikacja w dniu:
2020-01-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-21
Publikacja w dniu:
2020-01-21
Opis zmiany:
b/d